Hramovi Crne Gore

Emisija Hramovi Crne Gore, uz blagoslov mitropolita za snimanje pravoslavnih hramova, reisa islamske zajednice za snimanje džamija i generalnog vikara za snimanje katoličkih hramova, ima stalni koncept, sa početnim i odjavnim obraćanjem autorki emisije o opštem istorijatu, detaljnim i brižljivo osmišljenim prikazom građe koja prati arhitektonsku ćud zdanja, spoljašnjeg izgleda, unutrašnjosti (freskoamblem, ikonografija, riznica) koji komentarišu profesori istorije umjetnosti, nastojatelji hrama, specifične ličnosti kraja u kome se nalazi kulturni spomenik.

Stalni saradnici (stručni konsultanti) su prof. dr Aleksandar Čilikov, predavač na cetinjskoj Likovnoj akademiji i istoričarka umjetnosti mr Slađana Žunjić, takođe predavačica na ovoj akademiji, povremeni Predrag Lutovac (arheolog) i prof. dr Slobodan Raičević, a po pozivu, arheolozi, etnolozi, istoričari umjetnosti i antropolozi koji se bave datom temom.

O arhitekturi hramova govori Slađana Žunjić, a o unutrašnjosti, freskopisu i ikonama, Aleksandar Čilikov.

Napominjemo, ova emisija ima za cilj isključivo promovisanje kulturnih i duhovnih dobara Crne Gore, bez bilo kakve primjese ideologije i politike.

Do sada su urađene emisije o dvadesetak hramova, Pivski manastir, Morački manastir, manastir Sv. Trojice u Pljevljima, Husein-pašina džamija u Pljevljima, paštrovski manastiri (Praskvica, Reževići, Gradište), katedrala Sv. Tripuna i crkva Sv. Luke u Kotoru, Podmaine (Podostrog), Gospa od Škrpjela, Samograd, Podvrh, Nikoljac, Đurđevi stupovi, Zaton, crkva Svetog apostola Petra u Bijelom Polju i dr.

Autorke i voditeljke: mr Aleksandra Vuković i Ana Vuković.
Termin emitovanja: svakoga drugog poneđeljka u 21:15 časova.

HRAMOVI CRNE GORE - ĆELIJA PIPERSKA HRAMOVI CRNE GORE - ĆELIJA PIPERSKA

HRAMOVI Crne Gore, Manastir Duga, 28 09 2015 HRAMOVI Crne Gore, Manastir Duga, 28 09 2015

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR BESKA, 14 09 2015 HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR BESKA, 14 09 2015

HRAMOVI CG, ZATON I SAMOGRAD, 19 01 HRAMOVI CG, ZATON I SAMOGRAD, 19 01

HRAMOVI CRNE GORE 16 06 HRAMOVI CRNE GORE 16 06

HRAMOVI CRNE GORE, CRKVA SVETOG NIKOLE PERAST HRAMOVI CRNE GORE, CRKVA SVETOG NIKOLE PERAST

HRAMOVI CRNE GORE, GOSPA OD SKRPJELA HRAMOVI CRNE GORE, GOSPA OD SKRPJELA

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR MORACA HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR MORACA

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR PODVRH HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR PODVRH

HRAMOVI CRNE GORE, NIKOLJAC, 03 11 HRAMOVI CRNE GORE, NIKOLJAC, 03 11

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR GRADIŠTE, 02 05 2014 HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR GRADIŠTE, 02 05 2014

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR PODMAINE, 16 06 HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR PODMAINE, 16 06

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR SV LUKE KOTOR HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR SV LUKE KOTOR

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR REZEVICI HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR REZEVICI

HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR PRASKVICA HRAMOVI CRNE GORE, MANASTIR PRASKVICA

HRAMOVI CRNE GORE, KATEDRALA SV TRIPUN HRAMOVI CRNE GORE, KATEDRALA SV TRIPUN

HRAMOVI CRNE GORE, CRKVA SV DJORDJA HRAMOVI CRNE GORE, CRKVA SV DJORDJA

HRAMOVI CRNE GORE, HUSEIN PASINA DZAMIJA HRAMOVI CRNE GORE, HUSEIN PASINA DZAMIJA

HRAMOVI CG MANASTIR SVETE TROJICE HRAMOVI CG MANASTIR SVETE TROJICE

HRAMOVI CG MANASTIR MORACA, 24 02 14 HRAMOVI CG MANASTIR MORACA, 24 02 14