07:00 Jutarnji program 
 10:00 Hrana kao lijek 
 10:45 Čuj, čuj, to
 11:00 Istorija filma
 11:30 Legendarni box mečevi
 11:45 Lijek iz prirode
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija
 13:00 Dogodilo se …
 13:15 Svjetska modna scena 
 13:30 Goleada
 14:00 U objektivu
 14:15 Planinama
 14:45 Čuj, čuj, to 
 15:00 Na domaćem terenu
 15:30 Intermeco
 15:45 Crnogorske anegdote
 16:00 Living room 
 16:45 Servisne informacije
 17:00 Istorija filma 
 17:30 Dogodilo se …
 17:45 Enterijer
 18:15 Čuj, čuj, to
 18:30 Lijek iz prirode
 18:45 U objektivu
 19:00 Aktuleno
 19:30 Koncert
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Crnogorske anegdote
 20:45 Planinama
 21:15 Gušteranje
 22:00 Film
 00:00 Aktuelno
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Muzika
 10:15 Istorija filma
 10:45 Ljepote i legende Crne Gore 
 11:00 Skrivena strana ljepote
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija
 13:00 Oblačić 
 13:30 Goleada 
 14:00 Dogodilo se …
 14:15 Gušteranje 
 15:00 Sport info
 15:30 Intermeco
 15:45 Crnogorske anegdote 
 16:00 Servisne informacije
 16:15 Teme i dileme
 16:30 Čist račun
 17:15 Trijaža
 17:30 Istorija filma 
 18:00 Dogodilo se... 
 18:15 Legendarni box mečevi 
 18:30 Ljepote i legende Crne Gore
 18:45 Teme i dileme
 19:00 Aktuelno
 19:30 Muzika
 19:45 Extremno
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Koncert
 21:00 Na crnogorski način
 22:00 Film 
 00:00 Aktuelno 
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Muzika
 10:15 Istorija filma
 10:45 Slovo o jeziku
 10:55 Priča o riječima
 11:00 Čuj, čuj, to
 11:15 Koncert
 11:30 Druga strana sporta
 11:40 Kolačić sudbine
 11:45 Muzika
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija 
 13:00 Dogodilo se …
 13:15 Svjetska modna scena 
 13:30 Film 
 15:00 Na domaćem terenu
 15:30 Intermeco
 15:45 Crnogorske anegdote
 16:00 Living room 
 16:45 Servisne informacije
 17:00 Istorija filma 
 17:30 Dogodilo se …
 17:45 Čuj, čuj, to 
 18:00 Druga strana sporta 
 18:10 Kolačić sudbine 
 18:15 Znanje imanje 
 19:00 Aktuelno
 19:30 Slovo o jeziku 
 19:40 Priča o riječima 
 19:45 Extremno
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Koncert
 21:00 Crnogorske anegdote 
 21:15 Ekonomija
 22:00 Film
 00:00 Aktuelno
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Muzika
 10:15 Istorija filma
 10:45 Grad koji volim 
 11:45 Lijek iz prirode
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija 
 13:00 Dogodilo se …
 13:15 Legendarni box mečevi
 13:30 Kućni ljubimci 
 14:00 U objektivu
 14:15 Oblačić 
 14:45 Muzika
 15:00 Sport info
 15:30 Intermeco
 15:45 Crnogorske anegdote 
 16:00 Servisne informacije
 16:15 Dogodilo se …
 16:30 Istorija filma 
 17:00 Na crnogorski način 
 18:00 Skener
 18:45 U objektivu 
 19:00 Aktuelno
 19:30 Muzika
 19:45 Lijek iz prirode 
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Koncert
 21:00 Raskovnik
 22:00 Film
 00:00 Aktuelno 
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Muzika
 10:15 Istorija filma
 10:45 Ljepote i legende Crne Gore 
 11:00 Čuj, čuj, to 
 11:15 Svjetska moda scena
 11:30 Druga strana sporta
 11:40 Kolačić sudbine
 11:45 Muzika
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija
 13:00 Muzika
 13:15 Teme i dileme
 13:30 Extremno
 13:45 Dogodilo se …
 14:00 Skrivena strana ljepote 
 15:00 Na domaćem terenu
 15:30 Trijaža
 15:45 Crnogorci u anegdotama
 16:00 Servisne informacije
 16:15 Teme i dileme 
 16:30 Svjetska modna scena
 16:45 Istorija filma 
 17:15 Dogodilo se …
 17:30 Legendarni box mecevi 
 17:45 Čuj, čuj, to 
 18:00 Druga strana sporta
 18:10 Kolačić sudbine 
 18:15 Enterijer
 18:45 Ljepote i legende Crne Gore 
 19:00 Aktuelno
 19:15 Skrivena strana ljepote 
 19:30 Koncert
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Crnogorske anegdote 
 22:45 Čist račun
 21:30 Planinama 
 22:00 Film
 00:00 Aktuelno
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Istorija filma
 11:00 Oblačić
 11:30 Muzika
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija
 13:00 Dogodilo se …
 13:15 Gušteranje 
 14:00 Muzika 
 14:30 Lijek iz prirode 
 15:00 Sport info
 15:30 Planinama
 16:00 Crnogorske anegdote
 16:15 Servisne informacije
 16:30 Extremno
 16:45 Dogodilo se…
 17:00 Istorija filma
 18:00 Podgoricom
 18:30 Turizam
 18:45 Muzika
 19:00 Aktuelno
 19:30 Lijek iz prirode
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Koncert
 21:00 Skrivena strana ljepote
 21:30 Muzika
 22:00 Film
00:00 Aktuelno 
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Hrana kao lijek
 10:45 Ljepote i legende Crne Gore 
 11:00 Oblačić 
 11:30 Kućni ljubimci
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija
 13:00 Dogodilo se …
 13:15 Muzika - folk
 14:00 Skener 
 14:45 Druga strana sporta
 14:55 Kolačić sudbine
 15:00 Living room
 15:45 Servisne informacije
 16:00 Kolaž
 16:30 Podgoricom 
 17:00 Raskovnik
 18:00 Turizam 
 18:30 Dogodilo se… 
 18:45 Ljepote i legende Crne Gore 
 19:00 Aktuelno
 19:15 Podgoricom 
 19:30 Nedjeljom sport
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Intermeco
 20:45 Druga strana sporta 
 20:55 Kolačić sudbine 
 21:00 Grad koji volim
 22:00 Film
 00:00 Aktuelno 
 07:00 Jutarnji program
 10:00 Istorija filma
 11:00 Oblačić
 11:30 Muzika
 12:00 Sportske vijesti
 12:30 Humoristička serija
 13:00 Dogodilo se …
 13:15 Gušteranje
 14:00 Muzika
 14:30 Lijek iz prirode
 15:00 Sport info
 15:30 Planinama
 16:00 Crnogorske anegdote
 16:15 Servisne informacije
 16:30 Extremno
 16:45 Dogodilo se…
 17:00 Istorija filma
 18:00 Podgoricom
 18:30 Turizam
 18:45 Muzika
 19:00 Aktuelno
 19:30 Lijek iz prirode
 20:00 Humoristička serija
 20:30 Koncert
 21:00 Skrivena strana ljepote
 21:30 Muzika
 22:00 Film
00:00 Aktuelno