Naše teme i dileme

"Nije mudar onaj koji misli da je mudar nego je mudar onaj koji zna da pametno pita, pažljivo sluša, mirno odgovara i da prestane kada više nema šta da kaže."
Narodna mudrost

Emisija "Naše teme i dileme" sastoji se iz tri segmenta: Nije nego, Jezičke nedoumice i Zašto se kaže.

Autorka: Rosanda Kovijanić
Termini emitovanja: ponedjeljkom u 14:45h i 20:30h, utorkom u 14:45h. Repriza četvrtkom u 21:45h.

Nase teme i dileme 1 Nase teme i dileme 1

Nase teme i dileme 2 Nase teme i dileme 2

Nase teme i dileme 3 Nase teme i dileme 3

Nase teme i dileme 4 Nase teme i dileme 4

Nase teme i dileme 5 Nase teme i dileme 5

Nase teme i dileme 6 Nase teme i dileme 6

Nase teme i dileme 7 Nase teme i dileme 7

Nase teme i dileme 8 Nase teme i dileme 8

Nase teme i dileme 9 ep Nase teme i dileme 9 ep

Nase teme i dileme 9 Nase teme i dileme 9

Nase teme i dileme 10 Nase teme i dileme 10

Nase teme i dileme 11 Nase teme i dileme 11

Nase teme i dileme 12 Nase teme i dileme 12

Nase teme i dileme 13 Nase teme i dileme 13

Nase teme i dileme 14 Nase teme i dileme 14

Nase teme i dileme 15 ep Nase teme i dileme 15 ep

Nase teme i dileme 15 Nase teme i dileme 15

Nase teme i dileme 16 Nase teme i dileme 16

Nase teme i dileme 17 Nase teme i dileme 17

Nase teme i dileme 18 ep Nase teme i dileme 18 ep

Nase teme i dileme 19 ep Nase teme i dileme 19 ep

Nase teme i dileme 20 ep Nase teme i dileme 20 ep

Nase teme i dileme 20 Nase teme i dileme 20

Nase teme i dileme br 21 Nase teme i dileme br 21

Nase teme i dileme ep 21 Nase teme i dileme ep 21

Nase teme i dileme ep 22 Nase teme i dileme ep 22

Nase teme i dileme ep 23 Nase teme i dileme ep 23

Nase teme i dileme ep 24 Nase teme i dileme ep 24

Nase teme i dileme ep 25 Nase teme i dileme ep 25

Nase teme i dileme ep 26 Nase teme i dileme ep 26

Nase teme i dileme ep 27 Nase teme i dileme ep 27

Nase teme i dileme ep 28 Nase teme i dileme ep 28

Nase teme i dileme ep 29 Nase teme i dileme ep 29

Nase teme i dileme ep 30 Nase teme i dileme ep 30

Nase teme i dileme ep 31 Nase teme i dileme ep 31

Nase teme i dileme 01 08 Nase teme i dileme 01 08

Nase teme i dileme 03 10 Nase teme i dileme 03 10

Nase teme i dileme 05 09 Nase teme i dileme 05 09

Nase teme i dileme 08 08 Nase teme i dileme 08 08

Nase teme i dileme 09 05 Nase teme i dileme 09 05

Nase teme i dileme 10 10 Nase teme i dileme 10 10

Nase teme i dileme 11 01 Nase teme i dileme 11 01

Nase teme i dileme 16 05 Nase teme i dileme 16 05

Nase teme i dileme 17 10 Nase teme i dileme 17 10

Nase teme i dileme 18 04 Nase teme i dileme 18 04

Nase teme i dileme 22 03 Nase teme i dileme 22 03

Nase teme i dileme 23 11 Nase teme i dileme 23 11

Nase teme i dileme 31 10 Nase teme i dileme 31 10

Nase teme i dileme mix 12 10 Nase teme i dileme mix 12 10

Nase teme i dileme za 4 januar Nase teme i dileme za 4 januar

Nase teme i dileme za 8 februar Nase teme i dileme za 8 februar