Priče o riječima

Ovo nije su samo priče o riječima nego i kazivanja o ljudima, stvarima i pojavama.
Tako gledalac ima priliku da sazna nešto više od samog porijekla i značenja riječi i time proširi svoje opšte obrazovanje.

 

 

Autorka: Rosanda Kovijanić

Price o rijecima AMBULANTA Price o rijecima AMBULANTA

Price o rijecima ANTOLOGIJA Price o rijecima ANTOLOGIJA

Price o rijecima APOTEKA Price o rijecima APOTEKA

Price o rijecima ARENA Price o rijecima ARENA

Price o rijecima ATLAS Price o rijecima ATLAS

Price o rijecima ATLETIKA Price o rijecima ATLETIKA

Price o rijecima AUTOBUS Price o rijecima AUTOBUS

Price o rijecima AVLIJA Price o rijecima AVLIJA

Price o rijecima BROJKA Price o rijecima BROJKA

Price o rijecima BUKVAR Price o rijecima BUKVAR

Price o rijecima DATUM Price o rijecima DATUM

Price o rijecima DELTA Price o rijecima DELTA

Price o rijecima DIGITRON Price o rijecima DIGITRON

Price o rijecima DIPLOMA Price o rijecima DIPLOMA

Price o rijecima DISKOTEKA Price o rijecima DISKOTEKA

Price o rijecima DZIP Price o rijecima DZIP

Price o rijecima FIJAKER Price o rijecima FIJAKER

Price o rijecima KALDRMA Price o rijecima KALDRMA

Price o rijecima KALENDAR Price o rijecima KALENDAR

Price o rijecima KNJIGA Price o rijecima KNJIGA

Price o rijecima KOCIJA Price o rijecima KOCIJA

Price o rijecima KREDA Price o rijecima KREDA

Price o rijecima KUCA Price o rijecima KUCA

Price o rijecima LEKTIRA Price o rijecima LEKTIRA

Price o rijecima MARATON Price o rijecima MARATON

Price o rijecima MASTILO Price o rijecima MASTILO

Price o rijecima METRO Price o rijecima METRO

Price o rijecima MOST Price o rijecima MOST

Price o rijecima NOVELA Price o rijecima NOVELA

Price o rijecima OLIMPIJADA Price o rijecima OLIMPIJADA

Price o rijecima OLOVKA Price o rijecima OLOVKA

Price o rijecima PAPIR Price o rijecima PAPIR

Price o rijecima PERO Price o rijecima PERO

Price o rijecima PIJACA Price o rijecima PIJACA

Price o rijecima PISMO Price o rijecima PISMO

Price o rijecima PROZOR Price o rijecima PROZOR

Price o rijecima RACUN Price o rijecima RACUN

Price o rijecima RESTORAN Price o rijecima RESTORAN

Price o rijecima RIJEKA Price o rijecima RIJEKA

Price o rijecima RING Price o rijecima RING

Price o rijecima ROMAN Price o rijecima ROMAN

Price o rijecima RUBRIKA Price o rijecima RUBRIKA

Price o rijecima SAH Price o rijecima SAH

Price o rijecima SEMAFOR Price o rijecima SEMAFOR

Price o rijecima SKOLA Price o rijecima SKOLA

Price o rijecima SMOG Price o rijecima SMOG

Price o rijecima SOFER Price o rijecima SOFER

Price o rijecima STADION Price o rijecima STADION

Price o rijecima STIVO Price o rijecima STIVO

Price o rijecima TALENAT Price o rijecima TALENAT

Price o rijecima TENK Price o rijecima TENK

Price o rijecima TRAGEDIJA Price o rijecima TRAGEDIJA

Price o rijecima TRAMVAJ Price o rijecima TRAMVAJ

Price o rijecima TRG Price o rijecima TRG

Price o rijecima ULICA Price o rijecima ULICA

Price o rijecima radna verzija Price o rijecima radna verzija